Γενικά

Σύντομη περιγραφή του έργου:


Σκοπός του προγράμματος Uptextile, είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων στα κλωστοϋφαντουργικά (Κ/Υ) σε όλη την αλυσίδα αξίας (παραγωγή, χρήση, μεταποίηση, διάθεση) και κατ’επέκταση η βελτίωση των εθνικών πολιτικών στην εφαρμογή χωριστής συλλογής, πρόληψης,
επαναχρησιμοποίησης, μεταποίησης και ανακύκλωσης με δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης διαφόρων κοινωνικών ομάδων (μαθητών, πολιτών και εμπλεκομένων φορέων) αλλά και ενέργειες διαλογής και αξιοποίησης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στην πηγή.


Οι δράσεις του έργου αποτυπώνονται σε 5 πακέτα δράσεων:

  1. Διαχείριση έργου, παρακολούθηση αποτελεσμάτων & σύνταξη εκθέσεων προόδου,
  2. Δράσεις Ενημέρωσης Εκπαίδευσης & Ευαισθητοποίησης, βίντεο ενημέρωσης, εκπαιδευτικό υλικό, οργάνωση 2 παζαριών και εκδήλωσης UpTextile Fashion,
  3. Δράσεις πιλοτικής εφαρμογής στο Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης – Τοποθέτηση 5 ειδικών κάδων χωριστής συλλογής Κ/Υ σε Δημοτικά σχολεία, τοποθέτηση 5 ειδικών κάδων χωριστής συλλογής Κ/Υ στο «Ηλιακό Χωριό», υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής,
  4. Προετοιμασία και υλοποίηση δύο δυναμικών εργαστηρίων για τη διαχείριση Κ/Υ, δράσεις upcycling, δημιουργία Policy Paper.
  5. Δράσεις δημοσιότητας, κεφαλαιοποίηση αποτελεσμάτων και καταληκτική εκδήλωση.