Με την υποστήριξη

Υπουργείο Περιβάλλοντος – Πράσινο Ταμείο

Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης

Recycom

NoWaste21

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

EIT Climate-KIC

UNSDSN