Όραμα και Αποστολή

Στη σύγχρονη πραγματικότητα, οι κοινωνίες έχουν μυηθεί σε μια νοοτροπία γρήγορης μόδας, όπου η επιταγή
«Η μόδα έρχεται και φεύγει» έχει αλλάξει κατά πολύ τον τρόπο λειτουργίας της βιομηχανίας της μόδας. Αυτή η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση, για ύφασμα και ρούχα, οδήγησε σε μια άνευ προηγουμένου αύξηση του αριθμού των κλωστοϋφαντουργικών, που παράγονται και τελικά απορρίπτονται και καταλήγουν στα σκουπίδια.

Μελέτες έχουν δείξει, ότι η ανεξέλεγκτη παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ευθύνεται, για τη
ρύπανση έως και 20% των παγκόσμιων υδάτινων πόρων, για την απελευθέρωση 35% των πρωτογενών
μικροπλαστικών στο περιβάλλον και για το 10% των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Αν και
έχουν ξεκινήσει εκστρατείες και παγκόσμιες προσπάθειες, για την αντιμετώπιση αυτής της απειλής, λιγότερο από το 1% της παγκόσμιας παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ανακυκλώνεται, λόγω ανεπαρκούς τεχνολογίας. Με στόχο τον περιορισμό των περιβαλλοντικών συνεπειών, η Ευρωπαϊκή Ένωση ωθεί τα κράτη μέλη της να μεταβούν σε ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας.

Το UpTextile οραματίζεται να θέσει τις βάσεις, για την μετάβαση της χώρας από τη γραμμική στην κυκλική
οικονομία, ως προς τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.

Αποστολή της ομάδας έργου είναι να διερευνήσει και να αποτυπώσει την υφιστάμενη κατάσταση, ως προς τα
κλωστοϋφαντουργικά, να βελτιώσει την αποδοτικότητά τους σε όλη των αλυσίδα αξίας (παραγωγή, χρήση,
επεξεργασία, διάθεση) και να ενισχύσει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα
πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και διαχείρισης των κλωστοϋφαντουργικών, παράλληλα με την υλοποίηση
πιλοτικής εφαρμογής διαλογής στην πηγή κλωστοϋφαντουργικών στον Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης.